REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MELCHIKA.COM

 

§ 1
Ogólne warunki użytkowania Sklepu Internetowego melchika.com

 1. Właścicielem sklepu internetowego melchika.com jest firma Paweł Białas, NIP 767-162-42-34, Regon 383222867.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki (dalej zwane: „OW”) regulują zasady realizacji zamówień przez sklep internetowy melchika.com, zwany dalej: „Melchika” na rzecz osób składających zamówienia, zwanych dalej: „Zamawiającym”.
 3. Zamówienia można składać jedynie przez  stronę sklepu internetowego melchika.com.
 4. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W sezonie lub od zamówień złożonych podczas promocji może wystąpić opóźnienie w realizacji zamówień.
 5. Zamówienia składane przez sklep internetowy melchika.com wymagają wypełnienia formularzu zawierającego dane zamawiającego umożliwiające dostarczenie zamówionego towaru: imię i nazwisko, adresu dostawy, adres e-mail oraz opcjonalnie numer kontaktowy.

§ 2
Płatności

 1. Zamawiający ma kilka możliwości opłacenia zamówienia, w tym: płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem), płatność standardowym przelewem na rachunek bankowy Melchika podany w mailu po złożeniu zamówienia oraz płatność przelewem na rachunek bankowy Melchika przez serwis przelewy24.
 2. Nr konta bankowego na który należy przelać kwotę za zamówienie to:mBank 22 1140 2004 0000 3402 7871 2781W tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia.
 3. W wypadku decyzji zamawiającego o płatności standardowym przelewem, jeśli w ciągu 3 dni roboczych przelew nie dotrze na konto Melchika zamówienie jest anulowane, a umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy zamawiającego.

§ 3
Dostawy i transport do Zamawiającego

 1. Dostawa zamówień odbywa sięj przez firmę kurierską DPD lub paczkomat INPOST.
 2. Dostarczenie zamówienia jest odpłatne z wyjątkiem promocji „darmowa dostawa” oraz w wypadku, gdy wartość zamówienie przekracza 200 PLN.
 3. Odbiór osobisty zamówienia jest niemożliwy.
 4. Czas dostawy zamówienia na terenie Polski to 10 dni roboczych, czas dostawy może być skrócony lub wydłużony w zależności od ilości zamówień.
 5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera oraz zgłosić ewentualne uszkodzenie przesyłki przez spisanie protokołu szkody w transporcie i przesłanie informacji o sytuacji na adres e-mail contact@melchika.com. Brak protokołu szkody powoduje brak wszczęcia procedury reklamacyjnej oraz brak zwrotu towaru.

 § 4
Reklamacje i zwroty

 1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu, tj. w obecności kuriera. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia, bądź braki ilościowe Zamawiający jest obowiązany zgłosić Kurierowi.
 2. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie.
 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania dostawy. Towar nie może posiadać oznak używania.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej wraz z reklamowanym towarem oraz paragonem/dowodem zakupu na adres Rolna 31/61, 61-491 Poznań. Przyjęcie reklamacji musi być potwierdzone przez przedstawiciela Melchiki.
 5. Melchika ma 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru na ustosunkowanie się do reklamacji.
 6. Koszty doręczenia reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. Strony mogą w tym zakresie dokonać odmiennych ustaleń.
 7. Melchika nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w wyniku działań / zaniechań firmy transportowo- kurierskiej.
 8. Odcienie kolorów oferowanych produktów w sklepie internetowym melchika.com mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na oświetlenie. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 9. Towary zamówione z Wyprzedaży nie podlegają reklamacji.
 10. Koszty transportu ponosi Zamawiający.
 11. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. Wymagane jest odesłanie towaru na koszt klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia  na adres wymieniony w pkt 4, wcześniej wypełniając formularz zwrotu (online) . Towar nie może posiadać oznak używania.

§ 5
Dane osobowe i pliki

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Białas tel. 570 213 842 , e-mail: paawel.bialas@gmail.com.
 2. Dane osobowe zamawiających oraz odwiedzających stronę melchika.com przetwarzane będą w celu przedstawiania i przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Melchika w zakresie usług IT oraz logistyki. Odbiorcami mogą być również podmioty świadczące usługi kurierskie.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

§ 6
Pozostałe warunki

 1. Dostawca może w każdym czasie zmienić OW poprzez udostępnienie na stronie internetowej Dostawcy. Zmiany OW nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie takich zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OW znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Ewentualne spory strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami, spory poddane będą pod rozstrzyganie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Melchiki.